Self storage software

Self storage software is een complete (cloud) softwareoplossing die speciaal ontwikkeld is voor de behoeften van de self storage branche. Je kunt hiermee jouw dienstverlening en bedrijfsprocessen onderbrengen in 1 overzichtelijke digitale infrastructuur. 

Als selfstorage eigenaar of beheerder heb je te maken met allerlei digitale en procesmatige vraagstukken. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het vinden van één systeem waarmee je al deze processen vanuit één overzichtelijke omgeving kunt beheren en automatiseren. Het laatste wat je wilt is namelijk het onderbrengen van jouw administratie en diensten in allerlei verschillende softwareprogramma’s en apps die niet - of gebrekkig  - met elkaar samenwerken.

Toegangstechniek

Toegangscontrolesystemen hebben een bredere toepassing dan alleen het openen of afsluiten van een terrein, pand of storage unit. Denk hierbij aan:

  • Autonomie voor de klant. De klant of medewerker kan zichzelf toegang verschaffen zonder tussenkomst van een medewerker.
  • Toegangscontrolesystemen leveren een bijdrage aan het mogelijk maken van onbemand werken. 
  • Logs. Je kunt zien wie de toegangsmodule heeft geopend en op welk tijdstip.
  • Alarmmeldingen. Wanneer iemand zich ongeautoriseerd toegang verschaft gaat er een alarmmelding naar de beheerder en / of de beveiligingsdienst.
  • Het gebruik van cameratoezicht. Bij calamiteiten is het soms wenselijk of noodzakelijk om beelden op te vragen. Veel moderne toegangssystemen zijn tegenwoordig standaard uitgerust met camera.